Voor al uw kwesties

In het publieke domein kan het er soms stevig aan toe gaan. Commedia Consult helpt u met heldere en strategische woordvoering om daarbij overeind te blijven. Van de overheid wordt verwacht en geëist dat er open, snel en modern wordt gecommuniceerd. Dat kan via de media maar steeds vaker ook met eigen kanalen. En mensen luisteren niet alleen, ze zeggen soms wat terug. Autoriteit is geen vanzelfsprekendheid en de reputatie van een hele organisaties kan door onzorgvuldigheid van een enkeling een flinke deuk oplopen.

Ook organisaties die strikt genomen geen overheid (meer) zijn liggen onder een vergrootglas. Bij alle voormalige nutsgoederen, zoals onderwijs, zorg, transport, energie en telecom voelen klanten zich meer burger dan consument. Politiek en bestuur beslissen vaak mee over de randvoorwaarden waaronder de diensten tot stand moeten komen en geleverd mogen worden. En de politiek is weer zeer gevoelig voor wat de (social) media bespreken. Met kwesties in de driehoek Politiek – Beleid – Publiciteit kan Commedia Consult u terzijde staan.

“Geluk is vaak het gevolg van een goede voorbereiding. Dat kan ook snel!”