HBO-raad

HBO-raad

In het najaar 2008 is de HBO-raad betrokken bij enkele ingewikkelde dossiers die zowel door de politiek als de journalistiek nauwlettend worden gevolgd, te weten de Kwaliteitsagenda Lerarenopleiding en het Actieplan Leerkracht. Annelou van Egmond staat voorzitter Doekle Terpstra korte tijd bij in de woordvoering.