Profiel

Profiel Commedia Consult

Commedia Consult ondersteunt bij strategieontwikkeling en uitvoering van beleidscommunicatie in zowel tekst als beeld voor oude en nieuwe media. Navigeren in het publieke debat is onze specialiteit. We kennen de gevestigde podia, zoals dag- en weekbladen, nieuws-, actualiteiten- en achtergrondprogramma’s bij de publieke en commerciele omroepen. We leven bovendien in de veel vluchtiger wereld van de social media. Ook daar woedt het publieke debat.

Opdrachtgevers zijn gewild of ongewild deelnemers aan het publieke debat. In de meeste gevallen is dat omdat ze te maken hebben met publiek geld. Ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook onderwijs- en zorginstellingen worden (deels) gefinancierd uit algemene middelen. Dat stelt eisen aan de wijze waarop zij optreden in het openbaar. Meer en meer komen ook bedrijven hiermee in aanraking, bijvoorbeeld als zij deelnemen aan een Publiek Private Samenwerking. Transparantie is geen toverwoord, het stelt eisen aan de communicatie. Wat doen we? Waarom doen we het? Wat kunt u (burger, lezer, luisteraar) bijdragen en wat levert het u op?

Commedia Consult heeft met ingang van 1 juni 2009 een dmv Europeese aanbesteding gegund raamcontract van de Rijks Voorlichtings Dienst voor overheidscommunicatie, strategisch communicatieadvies en -management, persvoorlichting / woordvoering en speechschrijven. Alle onderdelen van de Rijksoverheid kunnen van de gunstige condities van dit raamcontract gebruik maken.