Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

De Afdeling Externe Relaties van bureau Communicatie van de Universiteit van Amsterdam zit tijdelijk zonder hoofd. Annelou van Egmond komt als kwartiermaker voor het ontwikkelen en implementeren van een Public Affairs strategie. Belangrijkste partners hierbij zijn de gemeente Amsterdam en met name de Stadsdeel Centrum en het ministerie van OCW. Zij fungeert bovendien als woordvoerder van het College van Bestuur.