Kennisnet Ict op School

Kennisnet Ict op School

Kennisnet Ict op School organiseert een paar keer per jaar debatten over ICT en onderwijs. Aan deze debatten wordt deelgenomen door schoolleiders, politici, educatieve uitgevers, docenten en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties. Voorafgaand aan het debat kunnen de deelnemers aan het panel van Kennisnet Ict op School stemmen over een zestal stellingen die als uitgangspunt voor het debat gelden. Ook de zaal stemt en discusieert mee. Dit alles onder leiding van Annelou van Egmond.