Annelou van Egmond

Over Annelou

Sinds 1999 werkt Annelou van Egmond als senior communicatie adviseur (PR en PA). Sinds 2005 doet zij dit ‘voor eigen rekening en risico’ als zelfstandig ondernemer en eigenaar van Commedia Consult. Zij is gespecialiseerd in strategische communicatie in het domein van de voormalige nutsgoederen; onderwijs, zorg, transport en energie. Allemaal onderwerpen waar de klant zich meer burger dan consument voelt en de politiek terecht of onterecht mee wil praten en -denken over de randvoorwaarden waaronder de diensten tot stand moeten komen en geleverd mogen worden. Bij de communicatie tussen alle partijen in deze krachtenvelden spelen de (sociale) media een belangrijke rol.

Daarnaast heeft Annelou van Egmond een via Europese aanbesteding verworven raamcontract met de Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken (de zgn. Communicatiepool) en werkte zij inmiddels voor een flink aantal ministeries (o.a. BuZa, OCW, V+W, EZ, LNV en BZK). Annelou beheerst het brede spectrum van communicatievaardigheden en wordt regelmatig gevraagd bewindspersonen van verschillende politieke kleur te ondersteunen als woordvoerder en persvoorlichter.

Van 1997 tot 1999 was Annelou Hoofd Communicatie van de Bve Raad – nu MBO Raad – de koepelorganisaties voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwassenen educatie. Daarvoor werkte zij ruim drie jaar als persvoorlichter in de Tweede Kamer, met als aandachtsgebieden gezondheidszorg en binnenlandse zaken, en ook bijna drie jaar als pers- en publieksvoorlichter (Franstalig) op het Hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York.
Annelou studeerde Politicologie en Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij spreekt vloeiend Nederlands, Engels (Brits en Amerikaans), Frans en Duits.

Annelou van Egmond was van 2011 tot en met 2017 lid van het Landelijk Bestuur van D66 (Communicatie & Campagnes) en droeg in die functie de verantwoordelijkheid voor alle verkiezingscampagnes, de landelijke congressen en de in- en externe communicatie vanuit het Landelijk Bureau.

Sinds december 2017 is zij vice-president van de ALDE – waarin de liberaal democratische partijen in Europa samenwerken, zowel binnen het Europees Parliament als daarbuiten.