Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken

De Directie Communicatie van het ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan een compleet overzicht van alle activiteiten die het ontplooit. Hiervoor wordt een Producten- en Diensten Catalogus opgesteld door Annelou van Egmond op basis van door alle managers aangedragen informatie. De catalogus zal uitgangspunt zijn voor komende strategische keuzes over de rollen en taken die DC binnen het ministerie vervult. De teksten zullen ook gebruikt worden voor het opstellen van een fysieke en digitale brochure waarin DC het aanbod aan de beleidsdirecties formuleert.