Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

De afdeling Communicatie van het ministerie van LNV heeft tijdelijke versterking nodig om enkele projecten, waar de bestaande staf niet op tijd aan toekomt, op te starten of af te ronden.
Onder meer voor de invoering van het Burger Service Nummer moet er voor LNV een communicatie strategie worden geschreven en geïmplementeerd. Voor het verbeteren van afspraken rondom de publicatie en publiciteit van wetenschappelijk onderzoek dat in opdracht en op kosten van het ministerie wordt uitgevoerd moet een nieuw protocol worden ontwikkeld. Annelou van Egmond komt voor 4 maanden het team versterken om deze projecten ter hand te nemen.
Werkzaamheden: research, (inter-)departementale afstemming, ontwikkelen strategieën, schrijven communicatieplannen.