Midterm review Wassenaar

Midterm review Wassenaar

Het college van de gemeente Wassenaar wil halverwege de uitvoering van het coalitieakkoord 2006 – 2010 de bewoners verslag doen van de voortgang. De recent aangetreden burgemeester Hoekema en de wethouders worden door Annelou van Egmond geinterviewd voor de lokale media. Ook maakt zij een gemakkelijk leesbare samenvatting van de de officiele stukken die in de gemeenteraad worden besproken.