Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg

Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg

De Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg RVZ is een adviesorgaan van het ministerie van VWS en het Parlement. De RVZ brengt ca. 10 grote adviezen per jaar uit. Deze adviezen over de inrichting van het gezondheidszorgbeleid, de verdeling van verantwoordelijkheid tussen de aanbieders, de vragers, de financiers van zorg enerzijds en de overheid anderzijds en over de ethische aspecten van zorg trekken altijd veel aandacht in de media. Annelou van Egmond begeleidt de publicatie van de adviezen, treedt op als woordvoerder, adviseert de voorzitter van de RVZ Rien Meijerink over verzoeken van de media en handelt persvragen af.
www.rvz.net