UvA & VU

UvA & VU

pc De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn voornemens hun betafaculteiten intensiever te laten samenwerken. De beide CvB’s betrekken Annelou van Egmond bij de interne en extrene communicatie over de voorbereiding van de vorming van een gezamenlijke betafaculteit.