Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het programma Good Governance heeft tot doel de dienstverlening van de (semi-) overheid te verbeteren. Aangrijpingspunt is dat dienstverlening mensenwerk is. De verschillende instrumenten die BZK al heeft ontwikkeld en die op korte termijn worden opgeleverd om werkgevers in de openbare sector te ondersteunen bij het verbeteren van hun organisatie moeten worden ‘uitgevent’. Doelgroepen zijn de bestuurders en managers in de openbare sector. Annelou van Egmond en Mariska van der Starre ontwikkelen samen de communicatiestrategie en voeren die uit. Ter ondersteuning van de politieke besluitvorming redigeren zij teksten en onderhouden zij contacten met stakeholders. Binnen BZK krijgt de interne communciatie over dit onderwerp nieuw elan. Voor de ‘buitenwereld’ komt er een nieuwe portalsite, een reeks bijeenkomsten, een ambassadeursplatform en een serie artikelen in vak- en branchebladen.