NICE/ Nijenrode

NICE/ Nijenrode

NICE Opleiding en Bestuurlijke Raadgeving organiseert regelmatig een tweedaagse leergang voor o.a. de Bestuursacademie van Koninklijke Horeca Nederland en de AOCV-Cursus. Al enkele jaren verzorgt Annelou van Egmond hiervoor het gastcollege ‘Lobbyen in de praktijk’, over de basisprincipes van Public Affairs of lobbyen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Dit gebeurt aan de hand van waar gebeurde belangentegenstellingen tussen plaatselijke ondernemers en hun gemeente of met als leidraad een actueel politiek dossier. Deelnemers aan het werkcollege krijgen handreikingen die zij onmiddelijk in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen.