Projecten

De Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg RVZ is een adviesorgaan van het ministerie van VWS en het Parlement. De RVZ brengt ca. 10 grote adviezen per jaar...

In het cluster Woordvoering van de minister van Buitenlandse Zaken ontstaat onverwachts een vacature. Annelou van Egmond komt vanaf 1 augustus 2009 aan boord om Maxime Verhagen als woordvoerder bij...

Tijdens de campagne van D66 voor de verkiezingen van het Europees Parlement is Annelou van Egmond verantwoordelijk voor Strategie en Publiciteit. Van april tot juni 2009 begeleidt zij lijsttrekker...

Tijdens de NOT ontvangt Kennisnet ICT op School schoolleiders en docenten voor een debat over de randvoorwaarden die nodig zijn voor de verdere inzet van ict in het onderwijs....

Het programma e-Inspecties van de Inspectieraad is een groot ict-samenwerkingsproject van de 14 verschillende toezicht- en inspectieorganisaties van de Nederlandse overheid. Belangrijkste uitdaging is de administratieve lastendruk voor bedrijven en...

Het Hoofd van het cluster Woordvoering van de staatssecretaris van Economische Zaken is met zwangerschapsverlof. Annelou van Egmond komt van 1 december 2008 tot aan het voorjaarsreces om...

De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft tijdelijk behoefte aan een senior communicatie-adviseur /woordvoerder / speechschrijver. Annelou van Egmond gaat 3 dagen per week aan de slag zodat...

In het najaar 2008 is de HBO-raad betrokken bij enkele ingewikkelde dossiers die zowel door de politiek als de journalistiek nauwlettend worden gevolgd, te weten de Kwaliteitsagenda Lerarenopleiding en het...

In het voorjaar 2008 komt de Onderwijsraad met een drietal adviezen, aan de Tweede Kamer of aan het ministerie van OCW. In alle gevallen is veel belangstelling van...

Het college van de gemeente Wassenaar wil halverwege de uitvoering van het coalitieakkoord 2006 - 2010 de bewoners verslag doen van de voortgang. De recent aangetreden burgemeester Hoekema en...