Projecten

De Stichting Ict op School krijgt, samen met Kennisnet, de opdracht om ten behoeve van scholen voor primair en voortgezet onderwijs, die m.i.v. 2004 zelf hun internetprovider (ISP) mogen kiezen,...

De Directie ICT van het ministerie van OCW houdt na acht jaar op te bestaan. Ter afsluiting organiseert men voor de vele betrokkenen door de jaren heen een middagsymposium met...

De woordvoerster van staatssecretaris Karien van Gennip gaat van 1 juni tot 1 oktober 2005 met zwangerschapsverlof. Collega woordvoerders zijn allen vol bezet en kunnen niet bijspringen. In deze periode...