Politiek

De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft tijdelijk behoefte aan een senior communicatie-adviseur /woordvoerder / speechschrijver. Annelou van Egmond gaat 3 dagen per week aan de slag zodat...

In het najaar 2008 is de HBO-raad betrokken bij enkele ingewikkelde dossiers die zowel door de politiek als de journalistiek nauwlettend worden gevolgd, te weten de Kwaliteitsagenda Lerarenopleiding en het...

In het voorjaar 2008 komt de Onderwijsraad met een drietal adviezen, aan de Tweede Kamer of aan het ministerie van OCW. In alle gevallen is veel belangstelling van...

Het college van de gemeente Wassenaar wil halverwege de uitvoering van het coalitieakkoord 2006 - 2010 de bewoners verslag doen van de voortgang. De recent aangetreden burgemeester Hoekema en...

Tijdens een lezing over de relatie tussen de politiek, het beleid / bestuur en de media onder de ' Haagse kaastolp' vertelde Annelou van Egmond aan de hand van recente...

De Afdeling Externe Relaties van bureau Communicatie van de Universiteit van Amsterdam zit tijdelijk zonder hoofd. Annelou van Egmond komt als kwartiermaker voor het ontwikkelen en implementeren van een...

Kennisnet Ict op School organiseert een paar keer per jaar debatten over ICT en onderwijs. Aan deze debatten wordt deelgenomen door schoolleiders, politici, educatieve uitgevers, docenten en vertegenwoordigers van...

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is tijdelijk onderbemenst. Men heeft op korte termijn een ervaren persvoorlichter nodig. Annelou van Egmond komt drie dagen per week om minister...

De afdeling Persvoorlichting van het Ministerie van Economische Zaken is tijdelijk onderbemenst. Men heeft op korte termijn behoefte aan een ervaren persvoorlichter. Annelou van Egmond komt drie dagen per week...

De NMa heeft 2 woordvoerders waarvan er eentje een half jaar afwezig is voor een zwangerschapsverlof. De hoeveelheid fusiemeldingen en kartelonderzoeken die steeds verder oploopt kan niet door slechts...