Communicatie-uitvoering

De Directie Communicatie van het ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan een compleet overzicht van alle activiteiten die het ontplooit. Hiervoor wordt een Producten- en Diensten Catalogus opgesteld...

Voor de verkiezing van de Tweede Kamer op 22 november 2006 heeft D66 behoefte aan een woordvoerder voor de lijsttrekker, Alexander Pechtold. In de peilingen staat D66 er slecht...

De gemeente Wassenaar wil graag de bewoners op de hoogte brengen van de beleidsvoornemens zoals beschreven in de begroting voor 2007. De recent aangetreden burgemeester van Leeuwen en de...

De woordvoerster van staatssecretaris Karien van Gennip gaat van 15 april tot 15 augustus 2006 met zwangerschapsverlof. Collega woordvoerders zijn allen vol bezet en kunnen niet bijspringen. In deze...

Within EUKN 15 EU Member States co-operate to exchange knowledge in order to tackle urban issues. EUKN connects European cities, urban researchers and knowledge institutes. EUKN is funded by...

Het programma Good Governance heeft tot doel de dienstverlening van de (semi-) overheid te verbeteren. Aangrijpingspunt is dat dienstverlening mensenwerk is. De verschillende instrumenten die BZK al heeft ontwikkeld...

De Stichting Ict op School krijgt, samen met Kennisnet, de opdracht om ten behoeve van scholen voor primair en voortgezet onderwijs, die m.i.v. 2004 zelf hun internetprovider (ISP) mogen kiezen,...

De woordvoerster van staatssecretaris Karien van Gennip gaat van 1 juni tot 1 oktober 2005 met zwangerschapsverlof. Collega woordvoerders zijn allen vol bezet en kunnen niet bijspringen. In deze periode...