Tekstschrijven

De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft tijdelijk behoefte aan een senior communicatie-adviseur /woordvoerder / speechschrijver. Annelou van Egmond gaat 3 dagen per week aan de slag zodat...

Het college van de gemeente Wassenaar wil halverwege de uitvoering van het coalitieakkoord 2006 - 2010 de bewoners verslag doen van de voortgang. De recent aangetreden burgemeester Hoekema en...

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is tijdelijk onderbemenst. Men heeft op korte termijn een ervaren persvoorlichter nodig. Annelou van Egmond komt drie dagen per week om minister...

De afdeling Persvoorlichting van het Ministerie van Economische Zaken is tijdelijk onderbemenst. Men heeft op korte termijn behoefte aan een ervaren persvoorlichter. Annelou van Egmond komt drie dagen per week...

De Directie Communicatie van het ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan een compleet overzicht van alle activiteiten die het ontplooit. Hiervoor wordt een Producten- en Diensten Catalogus opgesteld...

De gemeente Wassenaar wil graag de bewoners op de hoogte brengen van de beleidsvoornemens zoals beschreven in de begroting voor 2007. De recent aangetreden burgemeester van Leeuwen en de...

De Directie ICT van het ministerie van OCW houdt na acht jaar op te bestaan. Ter afsluiting organiseert men voor de vele betrokkenen door de jaren heen een middagsymposium met...

De woordvoerster van staatssecretaris Karien van Gennip gaat van 1 juni tot 1 oktober 2005 met zwangerschapsverlof. Collega woordvoerders zijn allen vol bezet en kunnen niet bijspringen. In deze periode...