Communicatiemanagement

Voor de verkiezing van de Tweede Kamer op 22 november 2006 heeft D66 behoefte aan een woordvoerder voor de lijsttrekker, Alexander Pechtold. In de peilingen staat D66 er slecht...

Within EUKN 15 EU Member States co-operate to exchange knowledge in order to tackle urban issues. EUKN connects European cities, urban researchers and knowledge institutes. EUKN is funded by...

Het programma Good Governance heeft tot doel de dienstverlening van de (semi-) overheid te verbeteren. Aangrijpingspunt is dat dienstverlening mensenwerk is. De verschillende instrumenten die BZK al heeft ontwikkeld...

Voor de lancering van het Handboek Toegankelijkheid Collectief Personenvervoer wil de Directie Personenvervoer een symposium organiseren om het thema Toegankelijk Openbaar Vervoer voor ouderen en gehandicapten onder de aandacht te...

De Stichting Ict op School krijgt, samen met Kennisnet, de opdracht om ten behoeve van scholen voor primair en voortgezet onderwijs, die m.i.v. 2004 zelf hun internetprovider (ISP) mogen kiezen,...